ONVREDE OVER WERK, INKOMEN EN PENSIOEN

Als ik om mij heen kijk zie ik dat er ondanks de welvaart in Nederland veel onvrede en zorg heerst. Onvrede als iemand voor een bepaalde partij kiest of zich uitlaat over zwarte piet. Zorgen over werk, inkomen en pensioen. Dat is ook niet zo verwonderlijk als je ziet wat er gebeurt. Er zijn veel mensen die hun baan verloren. Sommigen konden terugkeren als ZZP’er. Velen ouderen vonden geen baan meer.

Gepensioneerden die geen indexatie van hun pensioenen ontvangen omdat het pensioenfonds niet voldoende rendement heeft gemaakt om de verplichtingen voldoende te dekken. Daardoor zijn sommige gepensioneerden in de afgelopen jaren op hun pensioen wel 10% achteruit gegaan in koopkracht. In totaliteit zal dat minder desastreus zijn omdat het totale pensioen bestaat uit AOW en bedrijfs- of bedrijfstakpensioen. De overheid indexeert de AOW-uitkering elk jaar. In totaal ontvangen gepensioneerden meer AOW dan een uitkering van een pensioenfonds. Vooralsnog is het pensioensysteem van Nederland het beste van de wereld (info CBS).

Een ander en misschien wel groter probleem is de werkgelegenheid. Het werk dat nu beschikbaar is vereist steeds meer opleiding. Daarbij komt dat sommige beroepen verdwijnen en andere beroepen ontstaan. Maar het is niet zo dat iedereen voor elk beroep geschikt is. Van minister Lodewijk Asscher stond een bericht (7 januari jl.in de Volkskrant) dat iedere werknemer het recht heeft op een opleiding en ook de plicht heeft een opleiding te volgen om te kunnen blijven werken. Als we niks doen daalt door robotisering de werkgelegenheid met 5,8 procent, stelt Asscher op basis van een onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zouden bedrijven echter ook in scholing en in hun werknemers investeren, dan stijgt de werkgelegenheid met 8,3 procent, aldus de minister. Waar de minister aan voorbij gaat is dat niet iedereen zich kan omscholen. Een havenarbeider omscholen tot webdesigner is volgens mij een utopie. De loopbaan en assessmentpsycholoog Pieter Vermunt, die veel ervaring heeft in het testen van medewerkers van bedrijven bij de aanname en in hun persoonlijke ontwikkeling geeft in een interview (in de Volkskrant van 23 oktober 2014) na een ingewikkelde uitleg aan dat: Zoals gezegd is 32 procent van de beroepsbevolking nauwelijks in staat om zich te ontwikkelen, dat leidt tot een weinig plezierige conclusie: deze groep heeft helemaal niet het vermogen zich te ontwikkelen naar een hoger niveau.

Dit kan betekenen dat er inderdaad een heel grote groep mensen aan de kant komt te staan die gewoonweg niet het vermogen hebben zich verder te ontwikkelen naar ‘conceptuele en complexe communicatieve banen’. De beroepsbevolking bedraagt eind 2015 volgens het CBS 8.904.000 personen. Als 32% niet geschikt is om een omscholingsopleiding te volgen gaat het hier om 2.849.000 personen. Deze mensen staan niet direct op straat maar als zij hun baan verliezen zullen zij geen werk meer vinden. In sommige gevallen kan dat tot armoedeval leiden. Het kan geen kwaad om ook als Kerk & Buurt Noord na te denken over deze ontwikkeling.

27 mei 2016, Kees van Amesfoort


Geplaatst op 21 juni 2016 door kerkenbuurt
In de categorie: algemeen
Dit bericht heeft geen reacties


Wilt u reageren?