MISSIE EN VISIE

Missie

Kerk en Buurt Amsterdam-Noord wil op basis van het evangelie aanwezig zijn in een van de armste wijken van Amsterdam.  Ze wil betrokken zijn bij en steun bieden aan mensen die, op welke manier dan ook, te maken hebben met armoede.

Visie

Door niet alleen voor maar met onze doelgroep te werken, willen wij levens van mensen duurzaam verbeteren. Wij richten ons op het mooiste in de mensen, en zetten onze buurtpastorale werkwijze in om mensen via inspiratie, zingeving en ontmoeting weer in hun kracht te laten komen, zodat ze volwaardig mens kunnen zijn. Dit doen we door hen direct te betrekken bij de organisatie van gemeenschapsvormende activiteiten, hun een gezellige ruimte te bieden voor ontmoeting, er voor elk individu te zijn en elk talent te stimuleren.