NETWERK

Buurtteams

Kerk en Buurt Noord werkt graag samen in een netwerk in Amsterdam Noord. We werken graag samen met de nieuwe buurtteams in Amsterdam Noord. 

Buurtteam Amsterdam Folder digitaal

Kerken

Kerken Helpen Amsterdam is een netwerk van Amsterdamse kerken die vanuit de eenheid in Christus activiteiten voor vluchtelingen, ontheemden en hulpbehoevenden willen ontplooien. Kerk en Buurt Noord is bestuurder van dit netwerk, en kan voor haar ondersteunende werk ook putten uit de krachten van de aangesloten kerken.

Kerken in Amsterdam
Internationale kerken in Amsterdam