ONDERSTEUNINGSFONDS

Met gelden uit het Ondersteuningsfonds kunnen we positief bijdragen aan het leven van kwetsbare buurtbewoners waarmee we nauw betrokken zijn. Dat kan op heel verschillende manieren.

De gelden en goederen worden beschikbaar gesteld door fondsen, kerken en particulieren. Er is een commissie die zorg draagt voor een verantwoorde bestemming van deze financiƫle giften en goederen.

Wilt u ook bijdragen? Kijk hier hoe u ons kunt steunen!