VEILIGHEIDSBELEID

Kerk en Buurt Noord wil graag een veilige plek zijn voor iedereen. In navolging van Jezus Christus hebben wij onze naaste lief als onszelf (MattheĆ¼s 22:37-39). Daarom moet iedereen worden beschermd tegen alle vormen van misbruik, verwaarlozing, uitbuiting en geweld. En mocht het een keer fout gaan dan is het belangrijk om te weten hoe wij als Stichting hierop adequaat reageren. Hoe we hier handen en voeten aan geven staat in dit veiligheidsbeleid dat jaarlijks geĆ«valueerd en geactualiseerd wordt. Hieronder kunt u het veiligheidsbeleid inzien en een meldingsformulier downloaden.

Veiligheidsbeleid Stichting Kerk Buurt Noord [DEF april 2021]

202103 meldingsformulier veiligheidsbeleid K&BN maart 2021