UW STEUN

uw steun is welkom!

Als u ons werk wilt steunen, dan zijn er verschillende mogelijkheden:

 • Vrijwilliger worden bij Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord
  Bent u alleen op enkele avonduren beschikbaar? Of juist enkele uren overdag? Of juist incidenteel? Graag bespreken we de diverse mogelijkheden.
  Bel of mail ons, want alle hulp is welkom.
 • Doe een financiële bijdrage aan ons reguliere werk
  NL74 INGB 0008 4437 99 t.n.v. Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord, Amsterdam.
 • Geef financiële steun ten behoeve van het Ondersteuningsfonds
  NL80 INGB 0005 2232 91  t.n.v. Ondersteuningsfonds Kerk & Buurtwerk Amsterdam-Noord, Amsterdam.

Uw bijdrage – klein of groot – is van harte welkom!

Uw gift is overigens een aftrekbare post voor de aangifte Inkomstenbelasting omdat wij een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn.  Ons RSIN is 819096167.