ONVOORWAARDELIJKE BASISINKOMEN

Het is alweer een week geleden dat we ons 10 jarig bestaan vierden als zelfstandige stichting. Dat hebben gedaan met allerlei evenementen die dicht bij ons staan. Eén van die evenementen was het symposium over het Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi). Twee leden van de Vereniging Basisinkomen gaven een presentatie over het OBi. Zij legden ons uit wat zij onder OBi verstaan, namelijk: een uitkering aan iedereen in Nederland zonder dat je er om hebt gevraagd. Zij gaven aan waarom zij OBi erg belangrijk vinden.
Allereerst staat in artikel 25 van de Universele Rechten van de Mens dat iedereen recht heeft op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten.
Ten tweede kan de Bijstandswet worden afgeschaft met al zijn mensonterende verplichtingen. Niet alleen de Bijstandswet maar ook andere sociale verzekeringswetten en toeslagregelingen kunnen worden verminderd of afgeschaft. Het aantal administratieve handelingen zal sterk kunnen dalen. Na de presentatie kregen de we vragen voorgelegd over het OBi die in groepjes werden beantwoord. Daarna bespraken we gezamenlijk de antwoorden. Veel wat we die middag bespraken kan je vinden op de website van de Vereniging Basisinkomen.

En of het zo moest zijn, in diezelfde week verschenen in de Volkskrant 5 artikelen over dit onderwerp. Van zowel voor- als tegenstanders. Bij de voorstanders vindt je veel van de zelfde argumenten zoals we die gehoord hebben tijdens het symposium. De tegenstanders waren vooral economen die grote problemen voorzagen met de financiering van het OBi. Frank Kalshoven schreef in de Volkskrant van 23 mei dat het basisinkomen volgens hem niet werkt.
Het idee van OBi is simpel. Je geeft iedereen een vast basisinkomen, je schaft alle sociale wetten en toeslagen af en wat je te kort komt hef je via de belastingen. Maar zo simpel is het niet. Bedenk alleen maar eens hoe hoog het OBi zal moeten zijn. Is het weinig, dan kan niemand er van leven. Is het te hoog, dan is het niet te financieren. Er zal nog veel over gedacht en geschreven worden. Het is een poging de armoede te bestrijden. Bij Kerk & Buurt zullen we het zeker blijven volgen. Het raakt ook een aantal van onze bezoekers en andere mensen bij ons in de buurt.

Kees van Amesfoort, 30 mei 2015


Geplaatst op 9 juni 2015 door kerkenbuurt
In de categorie: algemeen
Dit bericht heeft geen reacties


Wilt u reageren?