ARMOEDE IN NOORD HOLLAND

Bestuurslid Piet, deelt een  artikel over armoede.  In Amsterdam leven de meeste kinderen in Armoede.

Het risico op armoede voor kinderen ligt in Noord-Holland gemiddeld een procent hoger dan het landelijk gemiddelde. Het CBS berekende dat  13,2% van de kinderen het risico loopt om in armoede te leven..

Het risico op armoede wordt door het CBS berekend op basis van een lage inkomensgrens, die afhangt van de gezinssituatie. Voor een éénoudergezin met twee kinderen is dat bijvoorbeeld 1.540 euro per maand.

In Amsterdam leven de meeste kinderen in armoede. Het percentage kinderen dat opgroeit in een gezin met een laag inkomen is daar 22,7%. Eén op de tien kinderen groeit daar op in een gezin met een langdurig (minimaal vier jaar) laag inkomen. In de gemeente Waterland leeft slechts één op de twintig kinderen in een arm gezin.

Landelijk gezien is de kans op armoede onder minderjarige kinderen in de provincie Utrecht  het kleinst, namelijk 9,9%. In Zuid-Holland het grootst, daar is de kans 14,5%, net iets meer dan in provincie Groningen.

Niet-westerse allochtone kinderen hebben vier keer meer kans op te groeien in armoede dan autochtone kinderen. 33% van de niet-westerse allochtone minderjarigen leeft met een risico op armoede, tegen 8,7% van de kinderen van Nederlandse komaf.

Bron RTV Noord-Holland, 9 mei 2016


Geplaatst op 23 mei 2016 door adelaar
In de categorie: algemeen
Dit bericht heeft geen reacties


Wilt u reageren?